Uk / Ru

(ОПИС ДЛЯ КЛІЄНТА)

Для проведення аналізу датчика рівня пального і налаштування цифрового фільтра необхідно здійснити деякі заходи і подати необхідні відомості у технічну службу Сервісу GPS моніторингу WayMaps.

Дані можуть подаватися як представником інсталятора, так і працівниками клієнта, у тому випадку, якщо підключення ДРП здійснюється його фахівцями.

Відомості, що подаються по машині:

Здійснюються такі дії:

  1. За допомогою зливу або мірної лінійки заміряється залишок рівня палива у баку. Даний залишок повинен бути мінімальним, наскільки можливо. Дані про залишок заносяться до протоколу.
  2. Здійснюється тарування бака - заправка бака "під шийку" порціями. Величина порції, що заправляється повинна бути не більше однієї десятої від загального об'єму баку. У протокол заноситься дата, час заправки і показники датчика при кожній порції заправки (таровочна таблиця).
  3. Автомобіль працює в своєму звичайному режимі і витрачає заправлене паливо. Витрата палива, у процесі роботи, повинна бути здійснена не більше, ніж протягом одного календарного тижня.
  4. Після того, як паливо у баку практично повністю витрачене, повторно здійснюються дії по пункту 1. У протоколі фіксується залишок, час і пробіг автомобіля від моменту тарування.
  5. Дані протоколу передаються у тех. службу Сервісу.

Протягом двох робочих днів, після отримання протоколу, відбудеться налаштування цифрового фільтра. Про закінчення робіт повідомляється клієнт (інсталятор) і, після цього, клієнт вже може здійснювати облік палива по даному автомобілю.

ВАЖЛИВО!

У сервісі GPS моніторингу WayMaps клієнту надається можливість вносити дані про фактичні заправки автомобіля. Потім клієнт може запускати звіт порівняльного аналізу заправок внесених за фактом (за документами) з даними про заправки по показникам датчика. Даним сервісом клієнт вільний користуватися або не користуватися на свій розсуд.

Однак, вкрай бажано, щоб протягом трьох місяців після підключення обліку палива і налаштування цифрового фільтра відомості про фактичні заправки вносилися в обов'язковому порядку. Дані відомості використовуються технічною службою сервісу для "тонкої" настройки і коригування роботи цифрового фільтра. Якщо дані по заправкам не вносяться клієнтом, то техслужба не відслідковує роботу датчика і не відповідає за достовірність його даних по паливу у межах Сервісу моніторингу.

Примітка 1.

В тому випадку, якщо здійснюється монтаж зовнішнього ємнісного ДРП, то початкові відомості по машині, а також дані про залишок, час і об'єм заправки (по пунктам 1 і 2) подаються згідно підсумків тарування фахівцями, які встановлюють і підключають ДРП. Інші пункти, зазвичай, лягають на плечі клієнта.

Примітка 2.

Якщо облік палива впроваджується на штатних датчиках рівня палива, то перед калібруванням бака і налаштуванням цифрового фільтру працівниками технічної служби Сервісу проводиться аналіз роботи таких датчиків і оцінка їх придатності для обліку. До робіт, описаних у даній статті, приступають тільки після отримання позитивного результату по конкретному датчику. Отриманий позитивний результат по штатним датчикам автомобіля не гарантує його працездатності у подальшому. Показники датчика у процесі експлуатації автомобіля можуть погіршуватися. Переналаштування фільтру, якщо це знадобиться у результаті змін параметрів датчика, по закінченню трьох місяців супроводу датчика техслужбою, здійснюється за додаткову плату.